“Tận tâm phục vụ khách hàng”

Import and export of petroleum

Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu

Lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu trong và ngoài nước, hệ thống vận tải biển và hệ thống vận tải xăng dầu đường bộ rộng khắp cả nước trực tiếp đến các cửa hàng, tạm bán lẻ trực thuộc công ty và các đại lý nhượng quyền bao gồm các linhc vực sau:

OUR INDUSTRY TARGET

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CN Sóc Trăng
CN Sóc Trăng
Cửa hàng xăng dầu chi nhánh An Giang
Địa chỉ: khóm Tân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang
Hệ thống cửa hàng tại chi nhánh An Giang bao gồm:
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu số 6
Đ/c: Ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu số 7
Đ/c: Phường Bình Đức, thánh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu số 8
Đ/c: Ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh an Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu 22
Đ/c: Khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu 18
Đ/c: Ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu 19
Đ/c: Ấp Phú Tân, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
-Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu 20
Đ/c: Ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Trạm xăng dầu Nam Sông Hậu 21
Đ/c: Ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Cửa hàng xăng dầu chi nhánh An Giang - chi nhánh công ty CPTM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu tại An Giang.
ĐC: khóm Tân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang