“Tận tâm phục vụ khách hàng”

Network operation

Mạng lưới hoạt động

Công ty con

Ban biên tập website Petrolimex
06:22 - 19.09.2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU (NSH)

I. Các công ty xăng dầu tại Việt Nam

TT Tên công ty Website Thông tin liên hệ
1 CÔNG TY CP TM DẦU KHÍ THUẬN TIẾN
( THUAN TIEN PETROLIUM JOINT TOCK COMPANY)
207 ấp Tân Thuận - xã Bình Đức - huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

T - Điện thoại : 0273.3854855 - 0273.3854856
F - Fax : 0273.3853923 - 0273.3853924

II. Các Công ty Xăng dầu và Văn phòng đại diện ở nước ngoài

TT Tên công ty Website Thông tin liên hệ

III. Các công ty chuyên doanh, cổ phần

TT Tên công ty Địa chỉ Tel Fax

Lượt xem: 2,765 - Cập nhật lần cuối: 02.10.2017 17:00:23