“Tận tâm phục vụ khách hàng”

Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu ( Dầu khí Nam Sông Hậu ) đã thành công trong lĩnh vực : Xuất nhập khẩu xăng dầu, sản xuất phối trộn xăng E5, xăng A95 cùng các sản phẩm hóa dầu.
Với phương châm “Tận tâm phục vụ khách hàng để phát triển“ định hướng trở thành một công ty đại chúng quy mô lớn trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và hơn thế nữa.