“Tận tâm phục vụ khách hàng”

Import and export of petroleum

Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu

Lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu trong và ngoài nước, hệ thống vận tải biển và hệ thống vận tải xăng dầu đường bộ rộng khắp cả nước trực tiếp đến các cửa hàng, tạm bán lẻ trực thuộc công ty và các đại lý nhượng quyền bao gồm các linhc vực sau:

OUR INDUSTRY TARGET

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hệ Thống Vận Tải Thủy Bộ

Vận tải các tuyến quốc tế với tàu thủy trọng tải trên 12000 tấn
Lịch trình liên tục và nhanh chóng
Hệ Thống Vận Tải Thủy Bộ
Hệ Thống Vận Tải Đường  rộng khắp cả nước
Hệ thống xe bồn với trọng tải trên 4000l vận chuyển khắp các hệ thống chi nhánh và cửa hàng trực thuộc công ty
Bên cạnh còn vận chuyển xăng dầu đến các cửa hàng nhượng quyền bán lẻ trên cả nước
thời gian vận chuyển luôn đảm bảo tiến độ được giao
Hệ Thống Vận Tải Đường Bộ