“Tận tâm phục vụ khách hàng”

Import and export of petroleum

Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu

Lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu trong và ngoài nước, hệ thống vận tải biển và hệ thống vận tải xăng dầu đường bộ rộng khắp cả nước trực tiếp đến các cửa hàng, tạm bán lẻ trực thuộc công ty và các đại lý nhượng quyền bao gồm các linhc vực sau:

OUR INDUSTRY TARGET

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hệ thống cửa hàng xăng dầu
 
Hệ thống cửa hàng xăng dầu
 

Cửa hàng xăng dầu chi nhánh