“Tận tâm phục vụ khách hàng”

News & Event

Tin tức & sự kiện

Thông cáo báo chí

BQT NSH
16:21 - 31.12.2019
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng cho hệ thống Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cụ thể như sau:
STT MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1 GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2 ĐVT
1 Xăng RON 95-III 20,990 21,400 Đồng/lít nhiệt độ thực tế
2 Xăng E5 Ron 92-II 19,880 20,270 Đồng/lít nhiệt độ thực tế
3 Dầu DO 0,05S-II 16,590 16,920 Đồng/lít nhiệt độ thực tế
4 Dầu hỏa (KO)      
5 Dầu Mazut ( FO ) 3.5%S      
6 Dầu Mazut ( FO ) 3.0%S      
Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.
Điều 2: Yêu cầu đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động.
Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019 đối với mặt hàng xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu quyết định giá bán lẻ vùng 2 các mặt hàng xăng dầu tại tỉnh An Giang cụ thể như sau:
STT MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1 GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2 ĐVT GHI CHÚ
1 Xăng RON 95-III 20,990 21,190 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
2 Xăng E5 Ron 92-II 19,880 20,080 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
3 Dầu DO 0,05S-II 16,590 16,790 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.
Điều 2: Yêu cầu đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động.
Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019 đối với mặt hàng xăng dầu.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019 đối với mặt hàng xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu quyết định giá bán lẻ vùng 2 các mặt hàng xăng dầu tại tỉnh Cà Mau cụ thể như sau:
STT MẶT HÀNG GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1 GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2 ĐVT GHI CHÚ
1 Xăng RON 95-III 20,990 21,190 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
2 Xăng E5 Ron 92-II 19,880 20,080 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
3 Dầu DO 0,05S-II 16,590 16,790 Đồng/lít nhiệt độ thực tế Tăng so với vùng 1: 200đ/lít
Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.
Điều 2: Yêu cầu đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động.
Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 31/12/2019 đối với mặt hàng xăng dầu.

Lượt xem: 169 - Cập nhật lần cuối: 31.12.2019 16:21:50